playbutton

Základní škola

Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace,
Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice
www.zszbyslavice.cz

O výstavbě nové školní budovy bylo rozhodnuto 15. září 1899. Důvodem byl velký počet dětí a malé prostory „staré školy“. Samotná stavba začala až v roce 1901 a práce byly dokončeny 17. srpna 1902. Finančních prostředků bylo ale velmi málo a budova měla značné nedostatky. Do učeben profukovalo, stropy i podlahy byly tak tenké, že se prohýbaly, stavební materiál byl nekvalitní. Přesto přečkala obě světové války. Během té druhé obývali školu němečtí vojáci a děti byly vyučovány jen střídavě v kabinetě. Ostřelováním Zbyslavic utrpěla škola značné škody. Dnes navštěvují dvojtřídní školu žáci 1. - 5. ročníku a součástí je také mateřská škola, družina a jídelna. Škola vyzdvihuje rodinné zázemí a zároveň klade důraz na moderní vybavení, vede žáky ke kritickému myšlení, rozvíjí jejich tvořivost a uplatňuje individuální přístup. V roce 2016 byla zastupitelstvem obce schválena výstavba nové moderní budovy MŠ na školní zahradě a celková rekonstrukce stávající budovy ZŠ.

Ještě než vznikla škola ve Zbyslavicích, chodily se děti učit především do sousedních Bravantic. V roce 1820 vznikla první budova školy v Olbramicích, společná pro obě obce. Nejstarší školní budovou ve Zbyslavicích byl pak dřevěný obecní domek postavený r. 1832. Od školního roku 1875/1876 se už vyučovalo v nové budově čp. 81, která dnes slouží jako obecní úřad. V současné budově školy čp. 103 dostavěné roku 1902 se učí dodnes.

Obejdi školu dokola a spočítej všechna okna, nediv se, když ti pokaždé vyjde jiné číslo. Škola se stále mění a když se postavila, měla oken jen 25. Kolik vyšlo tobě?