playbutton

Historie obce

Kdo celou historii znát chce, kroniku obce nechť si otevře.

První zmínka o Zbyslavicích pochází už z roku 1359! Tehdy je vlastnil Bohuslav ze Zbyslavic. Při dělení Opavska v roce 1377 připadly Zbyslavice knížatům Přemkovi a Václavovi. Poté je spravovali různí vlastníci, pro zajímavost uveďme, že roku 1573 byly připojeny k panství bravanskému a z roku 1594 pochází zmínka o prvních fojtech. V roce 1678 prodala Anna Alžběta Štyrnská Zbyslavice Jiřímu Štěpánu, hraběti z Vrbna. Kolem roku 1820 držel Zbyslavice hraběcí rod Larisch-Mönnichů. V polovině 19. století koupil Zbyslavice rod hrabat Blücherů z Wahlstattu, který vlastnil dvůr do roku 1926, kdy dochází k první parcelaci a budovy a polnosti získávají postupně zájemci z řad jednotlivců.

V blízkosti kaple stojí hasičská zbrojnice, která byla postavena v roce 1893. Hasičský sbor, dnes již nefunkční, byl ale založen už o rok dříve. Naproti zbrojnici bývalo pohostinství s tanečním sálem a toto stavení „u fojtů” patřilo mezi největší statky v obci. Náměstí, které kaple, hasičárna a bývalý hostinec svírají, bývalo živým centrem města. Dnes ožívá např. díky vánočním trhům.

Přiřaď zvukový signál k vozidlu příslušného sboru: