playbutton

Víceúčelový dům

„Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost.” Jan Ámos Komenský

V obci Zbyslavice působí celá řada kulturních a zájmových spolků a organizací. Místní dobrovolníci a nadšenci se starají o vyžití občanů i návštěvníků a vytvářejí pestrý kulturní život v jejich obci. Sdružení SLUNÍČKO prosvěcuje volný čas dětí a mládeže, organizuje Den dětí, dětský ples, sportovní soutěže, Den matek a další. V roce 2012 byl založen Klub dříve narozených a pestrá škála jeho aktivit zahrnuje např. zájezdy, plesy, tematické výstavky, kulturní setkání či vinobraní nejen pro své členy z řad seniorů. V obci dále působí Leteckomodelářský klub GRADIENT založený v roce 1992. O vodní svět se starají členové Rybářského sdružení SEZINA. Mezi nejdéle působící patří Český zahrádkářský svaz a Automotoklub Zbyslavice, založen v roce 1960. TJ Sokol Zbyslavice působí v obci od roku 1957. Členové pomáhají a spolupodílejí se na mnoha kulturních a sportovních aktivitách v obci.

Ve víceúčelové budově s čp. 173 je od všeho něco. Ještě v 90. letech jste si zde mohli nechat vyrobit domácí mošt, mnozí pamětníci si zase vzpomenou na výborné svatební koláče, které se tady pekly. Dnes v budově najdete byty pro občany, šatny pro sportovce včetně nového sociálního zázemí a především silně rozvíjenou Místní knihovnu Zbyslavice.

Tipni si, kolik stála nejstarší kniha v knihovně. Pak ji najdi a podívej se.

Najdi v mapě, kde je umístěna: