playbutton

Hájenka

Kontakt na správce: Miroslav Polášek, Hlavní 130, 742 83 Zbyslavice
Telefon: +420 736 537 089

Hájenka byla postavena v letech 1897 až 1900. Panství tehdy patřilo hraběcímu rodu Blücherů z Wahlstattu, který se přiženil na raduňský zámek roku 1832. Od roku 1947 sloužil u hraběte Blüchera pan Alois Polášek, kterému byl svěřen služební byt tehdy ještě v druhé, dnes již neexistující, hájence stávající naproti školy. Do současné hájenky přichází rodina Polášků v roce 1956, kdy byla hájenka plně elektrifikována, a obývá ji dodnes. V roce 2015 ji odkoupil Miroslav Polášek ml. od Lesů ČR do soukromého vlastnictví.

Ne každý myslivec je zároveň hajný. Být hajným, neboli lesníkem, je totiž povolání - profese. Musí vystudovat obor lesnictví a denně pečovat nejen o lesy jemu svěřené. Myslivost je naopak zájmová činnost. Myslivci se starají především o zvěř a mají to jako svého koníčka. Místní hajný je ale i myslivcem a jeho hájenka je střediskem Mysliveckého sdružení Polančice. V roce 2017 mělo sdružení 26 aktivních členů, kteří působí na 1376 ha na katastrálním území Zbyslavic, Olbramic, Čavisova, Dolní Lhoty, Krásného Pole a Klimkovic. Dvakrát do roka pořádají myslivecký hon a ještě donedávna jste zvěřinu mohli ochutnat na vyhlášených mysliveckých plesech. Mnozí si také živě pamatují velkou bažantnici na dolním konci obce. Myslivci si musí poradit i s velkým výskytem divokých prasat, kterých ročně odstřelí na 80 kusů. V roce 1996 odlil pan hajný 24cm stopu medvěda, který naším územím prošel.

Rozhlédněte se kolem sebe a určete směr, kterým jsou sousední obce Čavisov, Kyjovice, Těškovice, Bítov, Olbramice, Klimkovice a Vřesina.

Uhodni slovo: