playbutton

Kaple svatého Matouše

„Hledejte především jeho království a spravedlnost,
a všechno ostatní vám bude přidáno.” Mt 6, 33

Věřící obce Zbyslavice spadají pod Římskokatolickou farnost Olbramice, kde najdeme kostel sv. Bartoloměje. Přímo v obci se ale také nachází řada sakrálních památek. Vedle kaple sv. Matouše jsou to čtyři kříže a dvoje Boží muka na dřevěných sloupech se stříškou. První kamenný kříž se nachází v dolní části obce za rybníky směrem na Olbramice, druhý velký kříž najdeme u kaple sv. Matouše ve středu obce, třetí kříž stojí u cesty směrem na Čavisov a poslední kříž, který je vyrobený ze dřeva, můžete vidět na začátku obce směrem od Olbramic u cesty „ke skále“. Přesné datum postavení kaple neznáme, ale jako náboženské místo byly půdorysy označovány již v historických mapách. Nejstarší nalezená fotografie pochází z roku 1940. Kaple byla zasvěcená svatému Matouši, jednomu ze čtyř evangelistů, patronu celníků a účetních. V září je zde sloužena tradiční poutní mše svatá, během vánočních svátků mohou lidé v kapli obdivovat výstavu betlémů, na jaře výstavu velikonoční a v květnu se scházejí věřící k májovým pobožnostem.

V roce 2015 prošla kaplička sv. Matouše významnou rekonstrukcí, která respektovala původní podobu kaple. Do nového zábradlí byl vyryt nápis „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.” Mt 5,8. Citát pochází z evangelia sv. Matouše z tzv. kázání na hoře, kdy Ježíš, následován zástupy, vystoupil na horu a učil své učedníky. V textu blahoslavenství, které je ústřední částí Horského kázání, popisoval Ježíš Kristus vlastnosti těch, kdo mohou vstoupit do božího království.

Zvonění zvonu v kapli či kostele odpradávna ohlašovalo denní dobu, svolávalo lid k modlitbě a ohlašovalo nebezpečí. Podle zvonění se seřizovaly hodiny v chalupách a děti díky němu věděly, kdy mají jít domů. Vysvětlete, kdo je polednice a kdo klekánice a proč se jim tak vlastně říká?

Slož obrázek: