playbutton

Areál rybníků

Tomu, kdo rybník kamenem přehodí, vodník Čudla přání vyplní.

Síť rybníků byla uměle vytvořena v roce 2010 a je ve vlastnictví obce Zbyslavice. Zahrnuje mokřadní nádrž, vodní nádrž a dvě mokřadní tůně. Celkové náklady téměř 17,5 mil. korun se podařilo pokrýt převážně díky dotacím z Evropského fondu, Státního fondu ŽP a MSK. Největší z rybníků zabírá plochu 30 000 m³ a má hloubku 1,5 metru. V areálu byly nově vysázeny stromy a odpočinková místa jsou od roku 2016 zpestřena naučnými stezkami. Bočními cestičkami se dostanete do sousedních vesnic - na západ od obce do Olbramic a Bítova, na východ do Kyjovic a Těškovic. Rybníky neminete ani na kole po cyklotrasách č. 6191 a 6192. Při tuhé zimě si můžete na ledové ploše zabruslit, během teplých měsíců umožňují rybníky rekreační rybolov. V okolí potkáte také vodníka Čudlu a prostranství před rybníky využívají místní občané k mnoha akcím.

Rybníky byly v této oblasti i v době středověku. A právě z poloviny 14. století pravděpodobně pocházela tvrz původních feudálů. Stávala nedaleko odsud na mírné vyvýšenině, v oblasti, kterou místní znají jako „zbyslavickou kotlinu”. Kolovala pověst, že až bude Zbyslavicím nejhůře, vyjedou z pahorku na pomoc rytíři... Název „Zbyslavická kotlina” nesly i slavné závody motocyklů a terénních vozidel, které se na „kotlině” jezdily až do roku 1989.

Pokud přehodíte kamínkem rybník, podle pověsti vám vodník splní přání.

Spoj zvířátka, která patří do stejné skupiny (savci, plazi, ptáci, ryby, obojživelníci):